آبي
 قرمز
 سبز ملايم

برد تلفن کننده مخصوصZ7 یا (CLASSIC AD20)

 برد تلفن کننده مخصوصZ7 یا (CLASSIC AD20)قابل استفاده در CLASSIC Z7
20حافظه
هشدار قطع خط تلفن
قطع گوشی ها هنگام شماره گیری
20ثانیه پیام
تحریک + و -
خط تلفن ایزوله
نصب آسان داخل جعبه CLASSIC Z7

  برای مشاوره رایگان یا خرید با شماره تلفن33517500-013 یا 33517600-013 تماس بگیرید.

 

 

تلفن کننده 8 حافظه 8MEMORY AUTO DIALER

تلفن کننده 8 حافظه 8MEMORY AUTO DIALER 8 حافظه
شماره گیری تن و پالس
نمایشگر LCD
حافظه دائم EPROM
کاملا ایزوله
اعلام وضعیت آژیر
تحریک مثبت و منفی
حافظه آلارم
تست شماره گیری
ضمانت 12 ماهه

 

 

  

 

 

 

 

  برای مشاوره رایگان یا خرید با شماره تلفن33517500-013 یا 33517600-013 تماس بگیرید.

 

تلفن کننده بیست حافظه دوبلAUTO DIALER PRO DOUBLE

20 حافظه
20 ثانیه پیام
شماره گیری تن و پالس
تحریک مثبت و منفی
حافظه آلارم
حافظه دائم EPROM
امکان استفاده به صورت 2 تلفن کننده 10 حافظه
نمایشگر LCD
FULL SMD
اعلام وضعیت آژیر
ایزوله بودن خط تلفن
تست شماره گیری
2 سال ضمانت

  برای مشاوره رایگان یا خرید با شماره تلفن33517500-013 یا 33517600-013 تماس بگیرید.

 

تلفن کننده دوگانه (سیم کارت و خط ثابت)CLASSIC G1 PLUS

تلفن کننده دوگانه (سیم کارت و خط ثابت)CLASSIC G1 PLUS ارسال پیامک متناسب با نوع تحریک (متن قابل تغییر ) 
تماس از طریق سیم کارت
تماس از طریق خط ثابت
سه خروجی قابل کنترل با پیامک
امکان روشن خاموش کردن وسایل با پیامک 
50 حافظه تلفن و 20 ثانیه پیام قابل ضبط 
امکان فعال و غیرفعال کردن سیستم حفاظتی از طریق پیامک
امکان فعال کردن خروجی 1 از طریق تماس تلفنی برای 50 نفر
امکان دریافت و ارسال پیامک فارسی

  برای مشاوره رایگان یا خرید با شماره تلفن33517500-013 یا 33517600-013 تماس بگیرید.

 

 

تلفن کننده دوگانه (سیم کارت و خط ثابت)CLASSIC G1 PRO

تلفن کننده دوگانه (سیم کارت و خط ثابت)CLASSIC G1 PROارسال پیامک متناسب با نوع تحریک (متن قابل تغییر ) 
تماس از طریق سیم کارت
تماس از طریق خط ثابت
چهار خروجی قابل کنترل با پیامک
امکان روشن خاموش کردن وسایل با پیامک 
70 حافظه تلفن و 2 پیام پیام قابل ضبط 
امکان فعال و غیرفعال کردن سیستم حفاظتی از طریق پیامک
امکان فعال کردن خروجی 1 از طریق تماس تلفنی برای 50 نفر
امکان دریافت و ارسال پیامک فارسی
ارسال گزارش اتفاقات سیستم حفاظتی
برنامه موبایل ویژه گوشیهای اندروید و اپل
TELEMETRY

  برای مشاوره رایگان یا خرید با شماره تلفن33517500-013 یا 33517600-013 تماس بگیرید.