آبي
 قرمز
 سبز ملايم

تلفن کننده دوگانه (سیم کارت و خط ثابت)CLASSIC G1 PLUS

تلفن کننده دوگانه (سیم کارت و خط ثابت)CLASSIC G1 PLUS ارسال پیامک متناسب با نوع تحریک (متن قابل تغییر ) 
تماس از طریق سیم کارت
تماس از طریق خط ثابت
سه خروجی قابل کنترل با پیامک
امکان روشن خاموش کردن وسایل با پیامک 
50 حافظه تلفن و 20 ثانیه پیام قابل ضبط 
امکان فعال و غیرفعال کردن سیستم حفاظتی از طریق پیامک
امکان فعال کردن خروجی 1 از طریق تماس تلفنی برای 50 نفر
امکان دریافت و ارسال پیامک فارسی

  برای مشاوره رایگان یا خرید با شماره تلفن33517500-013 یا 33517600-013 تماس بگیرید.