آبي
 قرمز
 سبز ملايم

برد تلفن کننده مخصوصZ7 یا (CLASSIC AD20)

 برد تلفن کننده مخصوصZ7 یا (CLASSIC AD20)قابل استفاده در CLASSIC Z7
20حافظه
هشدار قطع خط تلفن
قطع گوشی ها هنگام شماره گیری
20ثانیه پیام
تحریک + و -
خط تلفن ایزوله
نصب آسان داخل جعبه CLASSIC Z7

  برای مشاوره رایگان یا خرید با شماره تلفن33517500-013 یا 33517600-013 تماس بگیرید.