آبي
 قرمز
 سبز ملايم

نصب سیستمهای اعلام سرقت

نصب سیستمهای ضد سرقت

در مکان هاي مورد اهميت جهت حفاظت در برابر ورود غير مجاز افراد، سيستم هايي نصب مي شود كه قادر است حركت عوامل غير مجاز را در محيط احساس و توسط دستگاه مركزي و به صدا در آوردن آژير ها و علائم هشدار دهنده و برقراري ارتباط تلفني به افراد از پيش تعيين شده اعلام خطر نمايد. کارشناسان ما با رويکردي متمايز در نحوه خدمات به مشتريان، سيستم هاي اعلام سرقتي را ارائه مي کنند که داراي بالاترين درجه رضايت مندي در کشورهايي همچون پرتغال، جمهوري چک، روماني، يونان، لهستان، ترکيه و ... مي باشد.