آبي
 قرمز
 سبز ملايم

نصب و راه اندازی سیستم صوتی

سیستم صوتی
استفاده از سیستم های صوتی و پیجینگ در فضاهای عمومی به ویژه در مجموعه های تجاری،تفریحی،سازمان ها و اماکنی همچون هتل ها،در جذب مخاطب و مشتری بسیار اهمیت دارد.
طراحی و اجرای صحیح سیستم های پیام رسانی در بسیاری از پروژه های عمرانی،بخش های دولتی و خصوصی،طرح بکارگیری تجهیزات فوق را بطور اصولی و منطقی توجیح می کند.
همچنین این سیستم در بسیاری از کشور های پیشرفته جز تاسیساتی است که اجبارا می بایست در ساختمان های مختلف نصب شود و مورد بهره برداری قرار گیرد.