آبي
 قرمز
 سبز ملايم

نصب سیستمهای اعلام حریق

سیستم های اعلام حریق

از آنجا كه دقايق اوليه شروع حريق داراي اهميتي فراوان و حياتي مي باشد، سيستم هاي اعلام حريق مبتني بر تشخيص دود، حرارت و نشت گاز توسط دتكتور هاي متناسب با آن و اعلام خطر اتوماتيك توسط دستگاه مركزي مناسبترين گزينه براي حفظ جان و سرمايه و اطلاعات مي باشد. سيستم هاي اعلام حريق مورد استفاده اين گروه داراي گواهينامه ISO 9001 و استانداردهاي بين المللي NFPA ، LPCB و EN54 انگلستان مي باشد.