آبي
 قرمز
 سبز ملايم

تلفن سانترال

سانترال یک شبکه تلفن خصوصی است که در درون شرکت ها یا سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد.تلفن سانترال شماره های شهری سازمان را بین کاربران به اشتراک می گذارد و امکان استفاده از خطوط شهری را برای همه کاربران فراهم می کند.علاوه بر این ،سیستم امکان ارتباط داخلی تمام مشترکین درو ن سازمان را نیز فراهم می نماید. گروه شرکت های فنی مهندسی هوشمند،طراحی،فروش و نصب تجهیزات سانترال را یکی از زمینه های کاری خود قرار داده است.