آبي
 قرمز
 سبز ملايم

ایجاد زیرساخت فیبر نوری

فیبر نوری

فیبر نوری یکی از بستر های انتقال داده با سرعت بالا است.امروزه از فیبر نوری در موارد متفاوتی نظیر شبکه های تلفن شهری و بین شهری،شبکه های کامپیوتری و اینترنت استفاده می شود.فیبر نوری رشته ای از تارهای شیشه ای بوده که هریک از تارها ضخامتی معادل تار موی انسان را داشته و از آن برای انتقال اطلاعات در مسافت های طولانی استفاده می شود.
گروه شرکت های فنی مهندسی هوشمند با در نظر گرفتن موارد زیر جهت ایجاد یک شبکه مخابرات نوری کارآمدو نیل به اهداف بلند خود تلاش می کند:

- رعایت استاندارد های بین المللی
- رعایت اصول صحیح شبکه سازی
- استفاده از تجهیزات منطبق بر فناوری های روز
- استفاده مناسب از برنامه های نرم افزاری برای طراحی شبکه
- بهره گیری از نیروی انسانی متخصص،آموزش دیده و کارآمد