آبي
 قرمز
 سبز ملايم

حضور در نمایشگاه ها

- نمایشگاه الکامپ گیلان 1395

- نمایشگاه الکامپ گیلان 1394

- نمایشگاه الکامپ گیلان 1393

 

 

- نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی ، ایمنی و امنیتی (IPAS)

 

 - حضور در ششمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان گیلان فارام 90

- حضور در ششمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان گیلان فارام 89 (غرفه مشترك با نام عرفان رايانه)

- حضور در نمایشگاه بین المللی گردشگری استان گیلان 88

- حضور در پنجمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان گیلان فارام 88 (غرفه مشترك با نام عرفان رايانه)