آبي
 قرمز
 سبز ملايم

بخش فناوری اطلاعات

آقای علیرضا تاج

View reza taj's profile on LinkedIn

آقای مهدی شمسی

 View mahdi shamsi's profile on LinkedIn

بخش الکترونیک

آقای مهدی کامیاب

View reza taj's profile on LinkedIn

آقای مهیار محمدزاده

View reza taj's profile on LinkedIn

بخش مخابرات

در حال تکمیل...