آبي
 قرمز
 سبز ملايم

HP ProLiant DL385p Generation 8

HP ProLiant DL385p Generation 8

مشخصات بیشتر در مطالعه بیشتر

ادامه مطلب: HP ProLiant DL385p Generation 8

HP ProLiant DL380p Generation8

HP ProLiant DL380p Generation8

مشخصات بیشتر در مطالعه بیشتر

ادامه مطلب: HP ProLiant DL380p Generation8

HP ProLiant DL320e Generation 8

HP ProLiant DL320e Generation 8

مشخصات بیشتر در مطالعه بیشتر

ادامه مطلب: HP ProLiant DL320e Generation 8

HP ProLiant DL560 Generation 8 G8

HP ProLiant DL560 Generation 8 G8

مشخصات بیشتر در مطالعه بیشتر

ادامه مطلب: HP ProLiant DL560 Generation 8 G8

HP ProLiant DL380e Gen8

HP ProLiant DL380e Gen8

مشخصات بیشتر در مطالعه بیشتر

ادامه مطلب: HP ProLiant DL380e Gen8