آبي
 قرمز
 سبز ملايم

IA-MS3900 قفل کارتی

IA-MS3900 قفل کارتی

تعریف محدودیت زمانی برای کاربرIA-MS3900 قفل کارتی

ذخیره سازی 225 گزارش تردد

کار کردن به صورت آفلاین یا آنلاین

ضخامت کم قفل وسط مناسب جهت درب های با ضخامت کم

باز کردن قفل با کارتRF-EM و کلید مکانیکی

قفل کارتی RFباذخیره سازی 225 کارت

با قابلیت شبکه شدن

برای مشاوره رایگان یا خرید با شماره تلفن33517500-013 یا 33517600-013 تماس بگیرید.