آبي
 قرمز
 سبز ملايم

کارت هوشمند

شبکه جامع کارت هوشمند دانشجویی (Smart University Total Solution):

 • سامانه چاپ و صدور کارت هوشمند دانشجویی، هیات علمی و پرسنلی
 • سامانه اتوماسیون تغذیه
 • سامانه اتوماسیون اسکان خوابگاه
 • سامانه کنترل تردد خوابگاه
 • سامانه کنترل تردد محیط های دانشگاه (گیت های ورود و خروج)
 • سامانه شورای انضباطی
 • سامانه مدیریت دسترسی / Access Control
 • سامانه مدیریت مرسولات و بایگانی
 • پورتال های اطلاع رسانی دانشجویی

راه حل جامع مدرسه هوشمند (Small School Total Solution):

 • سامانه کارت هوشمند دانش آموزی
 • سامانه حضور و غیاب مدارس
 • کیف پول الکترونیکی
 • سامانه بوفه مدارس
 • پورتال های اطلاع رسانی دانش آموزی (رایا پورتال)

راه حل جامع مدیریت و کنترل دسترسی (Access Control Total Solution):

 • قفل های هوشمند
 • درهای هوشمند
 • سامانه مدیریت دسترسی (پارکینگ ها، آسانسورها، درها، راهبندها، گیت ها)