آبي
 قرمز
 سبز ملايم

مگنت بی سیم WIRELESS MAGNET

 مگنت بی سیم WIRELESS MAGNETامکان ست شدن روی زون 2و 3 CLASSIC Z4 PRO
امکان ست شدن روی 2 زون دلخواه CLASSIC Z7
نمایشگر ضعف باطری
برد مستقیم 100 متر
نصب آسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای مشاوره رایگان یا خرید با شماره تلفن33517500-013 یا 33517600-013 تماس بگیرید.