آبي
 قرمز
 سبز ملايم

پروژه های اتوماسیون برق و تابلو LED

1-  طراحی و اجرای تاسيسات برق فشار ضعیف مراکز خرید خاطره (چهار شعبه انزلی و تنکابن)

2-  طراحی و اجرای تاسيسات برقي  پست بانک دفتر خدمات ارتباطی و  پست بانک  شهرستان صومعه سرا

3- تابلو LED هتل ارشیا (گروه انفورماتیک کاسپین)

4- تابلو LED شرکت ایمن نگاه هوشمند (گروه انفورماتیک کاسپین)