آبي
 قرمز
 سبز ملايم

پروژه های در دست اقدام

- فاز 3 پروژه سیستم نظارت تصویری شهرک توریستی نمک آبرود

- فاز 2 پروژه سیستم مخابرات رادیویی شهرک توریستی نمک آبرود

- مشاوره، طراحی و ارائه سولوشن سیستم نظارت تصویری اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی رضوانشهر

- پروژه های نیروگاهی

- نصب و راه اندازی 19 سایت BTS همراه اول در سطح استان گیلان

- مشاوره، طراحی و ارائه سولوشن سیستم نظارت تصویری شهرک باران شهرستان نور

- مشاوره، طراحی و ارائه سولوشن و اجرای سیستم نظارت تصویری شهرداری نور

- مشاوره، طراحی و ارائه سولوشن و اجرای سیستم نظارت تصویری حوزه ستادی شهرداری شهرستان نور

- مشاوره، طراحی و ارائه سولوشن و اجرای سیستم نظارت تصویری واحد موتوری و آتش نشانی شهرداری شهرستان نور

- مشاوره، طراحی و ارائه سولوشن و اجرای سیستم نظارت تصویری کشتارگاه صنعتی شهرداری شهرستان نور

- مشاوره، طراحی و ارائه سولوشن و اجرای سیستم نظارت تصویری پارک جنگلی شهرداری شهرستان نور

- مشاوره، طراحی و ارائه سولوشن و اجرای سیستم نظارت تصویری شرکت  کانکس سازی آهو