آبي
 قرمز
 سبز ملايم

پروژه های اعلام حریق

پشتیبانی 7 شعبه مجتمع دخانیات استان گیلان(دفتر مرکزی، شرکت ایمن نگاه هوشمند شمال)

پشتیبانی شرکت سیمکو(دفتر مرکزی، شرکت ایمن نگاه هوشمند شمال)

 دانشگاه علامه محدث نوری (تامین و اجرا) (دفتر مازندران، شرکت ستاره ساحل)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور (دفتر مازندران، شرکت ستاره ساحل)

فروشگاههای زنجیرهای پوشاک ایران کتان (بابلسر، نور، نمک آبرود) (دفتر مازندران، شرکت ستاره ساحل)

کارخانه اندیشه ایمنی خودرو بابلسر (تامین و اجرا) (دفتر مازندران، شرکت ستاره ساحل)

کارخانه البرز (ساخت مبل و صندلی) (تامین و اجرا) (دفتر مازندران، شرکت ستاره ساحل)

پروژه مسكن مهر نوشهر (بلوك 3و4)    (دفتر مازندران، شرکت ستاره ساحل)

دانشكده سما واحد چمستان (دفتر مازندران، شرکت ستاره ساحل)

مجتمع مسكوني 20 واحدي آبشار (دفتر مازندران، شرکت ستاره ساحل)

جایگاه های عرضه سوخت منطقه نور و رویان (دفتر مازندران، شرکت ستاره ساحل)

مرکز دیسپاچینگ برق منطقه غرب مازندران (دفتر مازندران، شرکت ستاره ساحل)

ستاد انتقال برق غرب مازندران (دفتر مازندران، شرکت ستاره ساحل)

ارائه سولوشن و طراحی و اجراي سیستم اعلام حریق مرکز خرید خاطره (2) طالب آباد بندر انزلی (دفتر مرکزی، شرکت ایمن نگاه هوشمند شمال)

ارائه سولوشن و طراحی سیستم اعلام حریق هتل 4 ستاره ارشیا کلاچای(دفتر مرکزی، شرکت ایمن نگاه هوشمند شمال)

ارائه سولوشن و طراحی و اجرای سیستم  اعلام حریق دانشگاه غیر انتفاعی علامه محدث نوری شهرستان نور (دفتر مازندران، شرکت ستاره ساحل)

ارائه سولوشن و طراحی اعلام حریق فروشگاه زنجیره ای گراد محمودآباد (دفتر مازندران، شرکت ستاره ساحل)

تامین فاز 2 سیستم اعلام حریق دانشگاه آزاد سلامی واحد نور (دفتر مازندران، شرکت ستاره ساحل)

طراحی، تامین و اجرای سیستم اعلام حریق مرکز آموزشی سماء چمستان (دفتر مازندران، شرکت ستاره ساحل)

پروژه مسكن مهر نور منطقه شهركلا (دفتر مازندران، شرکت ستاره ساحل)

مجتمع مسكوني 18 واحدي قاضي (دفتر مازندران، شرکت ستاره ساحل)

آخرین اصلاحیه 20 دی ماه 1395