آبي
 قرمز
 سبز ملايم

ورزشگاه یادگار امام تبریز

گروه شرکت های فنی مهندسی هوشمند طراحی و اجرای فیبر نوری ورزشگاه یادگار امام تبریز را به اتمام رسانید.

جهت مشاوره رایگان برای انجام پروژه  با شماره تلفن های 33517500-013 و 33517600-013 تماس حاصل فرمایید.