آبي
 قرمز
 سبز ملايم

مجتمع فولاد ذوب آهن خزر

پروژه ذوب آهنگروه شرکت های فنی مهندسی هوشمند طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری و فیبر نوری مجتمع فولاد ذوب آهن خزر  به اتمام رسانید.

جهت مشاوره رایگان برای انجام پروژه  با شماره تلفن های 33517500-013 و 33517600-013 تماس حاصل فرمایید.