آبي
 قرمز
 سبز ملايم

آموزش

مقدمه

 

فصل اول

سیستم های نظارت تصویری

 

فصل دوم

شبکه های کامپیوتری

 

فصل سوم

بستر های انتقال تصویر

 

فصل چهارم

دكل های مخابراتی

 

فصل پنجم

درب اتوماتیک

 

فصل ششم

سیستم های اعلام حریق

 

فصل هفتم

سيستم های اعلام سرقت

 

فصل هشتم

گیت (سیستم های ضد سرقت فروشگاهی)

 

فصل نهم

UPS