آبي
 قرمز
 سبز ملايم

گسترش دهنده زون ها و شارژر کمکیCLASSIC EXPANDER

 گسترش دهنده زون ها و شارژر کمکیCLASSIC EXPANDERتبدیل 1 زون به 6 زون
شارژ اتوماتیک جهت باتری اضافه
اتصال به دستگاه مرکزی با دو زوج سیم
حفاظت شده در برابر اتصال سیم کشی ها
کاربردها: این دستگاه برای مواقعی که تعداد چشم ها زیاد بوده یا فاصله برخی
از چشم ها از دستگاه مرکزی زیاد باشد توصیه می شود.

 

 

 

 

برای مشاوره رایگان یا خرید با شماره تلفن33517500-013 یا 33517600-013 تماس بگیرید.