آبي
 قرمز
 سبز ملايم

گیت فروشگاهی ایرانی(گیت اعلام سرقت)

 

ردیف مشخصات مدل تصویر
1

نوع پایه: گیرنده / فرستنده
فرستنده-گیرنده
فاصله گیرایی تگ:
تک پایه : 2/1 متر
دوپایه: 8/1 متر
فاصله گیرایی لیبل:
تک پایه: 1 متر
دوپایه: 2/1 متر
متر سانتی 156 x 43 x 3.5 :ابعاد
وزن: 7 کیلو گرم
رنگ: سفید / نقره اي /قابل سفارش
جنس: MDF/ چوب
کد محصول: SWG892

AM
IMG1 - Black / White

 گیت فروشگاهی ایرانی1
2

نوع پایه: گیرنده / فرستنده
فاصله گیرایی تگ:
دوپایه:5/1 متر
فاصله گیرایی لیبل:
دوپایه: 1 متر
متر سانتی 160 x 40 x 4 :ابعاد
وزن: 11 کیلو گرم
رنگ: سفید / مشكي high gloss
جنس: MDF
کد محصول: IMM1

AM
SWG892 - White/Silver

 گیت فروشگاهی ایرانی2
3

نوع پایه: گیرنده / فرستنده
فاصله گیرایی تگ:
دوپایه: 5/1متر
فاصله گیرایی لیبل:
دوپایه: 1 متر
متر سانتی 160 x 40 x 4 :ابعاد
وزن: 18 کیلو گرم
رنگ: سفید / مشکی
جنس: شیشه
کد محصول: IMG

AM
IMG1 - Black / White

 گیت فروشگاهی ایرانی3